• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
 • 060/17-07-410
 • office@lokalnasamouprava.org

Prijavi problem

Beograd je naš dom, zajedno ga uređujemo


Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.

Udruženje građana Centar za lokalnu samoupravu, adresa Mihajla Pupina 87/11, matični broj 28308205, je rukovalac podacima shodno Zakonu i isti će čuvati sve podatke koje ste nam dali u našim internim bazama podataka i nećemo ih prosleđivati trećim licima.

Vaše lične podatke čuvaćemo trajno, do otkaza, vašeg zahteva za brisanjem, povlačenjem saglasnosti.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte office@lokalnasamouprava.org, a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Mi ćemo poštovati Vašu odluku i ispuniti vaš zahtev bez nepotrebnog odlaganja

Prijavi problem  Vesti

  03/07/2024

  Nikola Jovanović: Turski autobusi skuplji u Beogradu nego renomirani italijanski u Atini!

  GSP Beograd je doneo i zvanično odluku o kupovini 150 turskih autobusa na gas, 100 zglobnih marke BMC i 50 solo autobusa marke Otokar. Ovo nije dobro rešenje za Beograd iz više razloga, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik. Prvi problem je što su ove dve turske fabrike […]

  detaljnije
  02/07/2024

  Nikola Jovanović: Tri problema sa kišnom kanalizacijom

  Sve učestalije obimne kiše i problemi beogradske kanalizacije da primi toliku količinu vode ukazuju na nekoliko sistemskih problema koji se godinama ne reševaju, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik. Prvi je da se slivnici i kišna kanalizacacija ne održavaju valjano. U Beogradu ima 35 hiljada slivnika, a za […]

  detaljnije
  30/06/2024

  Nikola Jovanović: Budžet za namirivanje birokratije i partijskih kadrova

  Budžet koji će sutra usvojiti odbornici u Beogradu nije razvojni budžet niti će pogurati Beograd ekonomski, već je budžet kojim se namiruje birokratija, partijska vojska i naduvavaju tekući troškovi, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu i nekadašnji gradski odbornik. Iako su prihodi u budžetu manji u odnosu na prethodnu godinu, tekući rashodi […]

  detaljnije   CLS

   Inicijativa CLS-a

   Proglasiti ekocid za krivično delo

   Centar za lokalnu samoupravu predlaže da se u Krivični zakonik Republike Srbije novo delo ekocid, za najteže povrede prema životnoj sredini, kao i da se za njega propišu najstrože kazne.

   Poslednjih godina postaje praksa u evropskim zakonodavstvima da se uvodi novo krivično delo pod nazivom ekocid, za nanošenje sistematske i teško popravljive štete životnoj sredini, na državnom ili regionalnom nivou.

   Iako naš Krivični zakonik sadrži poglavlje sa krivičnim delima protiv životne sredine, pa država Srbija poseduje određeni pravni arsenal za borbu protiv zagađivača i nesavesnog ponašanja, smatramo da je neophodno da se ova borba intenzivira, kao i da je novo krivično delo ekocid logičan korak u tom pravcu.

   Naša misija

   Suština lokalne samouprave je da služi građanima na svrsishodan način i da koristi novac od poreza mudro u interesu građana. Lokalna samouprava je neposredno nadležna za kvalitet života građana.

   Naša misija je da nadziremo i dajemo preporuke u vezi rada lokalne samouprave kako bi se građanima davale usluge na profesionalan način i u pravo vreme radi stvaranja neophodnog okruženja za dalji ekonomski, socijalni kulturni i svaki drugi razvoj društva u celini.

   Cilj je da kroz stručne predloge i davanje ekspertize otkrijemo i pomognemo lokalnim samoupravama i građanima da sagrade poverenje u svojim zajednicama u cilju izgradnje demokratičnijeg društva.

   NAŠ

   Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
   office@lokalnasamouprava.org

   Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
   Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!