• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org
02/03/2023

CLS: Podrška za javne tužioce koje trpe politički pritisak

„Centar za lokalnu samoupravu izražava podršku javnim tužiocima koji trpe politički i svaki drugi pritisak i kao organizacija se zalaže za veću samostalnost u postupanju javnih tužilaca kao obrađivača predmeta, bez potrebe odobravanja pojedinih njihovih radnji u krivičnim predmetima od strane rukovodilaca odeljenja ili glavnog javnog tužioca“, izjavio je direktor ove organizacije Nikola Jovanović.

„CLS se takođe zalaže za efikasniju saradnju javnih tužilaca sa policijom, koja će direktno odgovarati za svoj rad javnom tužilaštvu u postupanju po nalozima javnih tužilaca, kao i za jasno definisane i transparentne kriterijume za postavljanje javnog tužioca na bilo koju rukovodeću poziciju“ stoji u izjavi Nikole Jovanovića iz Austrije, gde boravi u službenoj poseti Gradu i Pokrajini Salzburgu.

„Tužilaštvo je uz policiju ključni segment preko koga se uspostavlja poverenje građana u državu, i koji mora da deluje u javnom, a ne partikularnom ili partijskom interesu, boreći se slobodno protiv kriminala i korupcije na svim nivoima“, poručio je direktor CLS-a.

Podeli
Poslednje objave

Izdvajamo

Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.    Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
    office@lokalnasamouprava.org

    Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
    Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!