• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org
19/10/2020

CLS pokrenuo postupak protiv Beogradskih elektrana pred Komisijom za zaštitu konkurencije

Centar za lokalnu samoupravu danas je zvanično zatražio od Komisije za zaštitu konkurencije da u službenom postupku utvrdi zloupotrebu monopolskog položaja od strane JKP Beogradskih elektrana, kao i da spreči dalju praksu preplaćivanja usluge grejanja u Beogradu.

Beogradske elektrane su neusaglašavanjem cene grejanja sa cenom energenata na svetskom tržištu i kršenjem Zakona o komunalnim delatnostima, oštetili Beograđane za 190 miliona evra u proteklih 6 godina.

Podsećamo da su Beogradske elektrane od 2014. godine, preko računa za grejanje, uplaćivale u gradski budžet u proseku 30 miliona evra godišnje za opštu potrošnju, čime je ova komunalna usluga pretvorna u jednu vrstu dodatnog poreza na imovinu.

Cilj svakog komunalnog preduzeća mora biti da građanima isporuče javnu uslugu po pristupačnoj ceni i na kvalitetan način, a ne da zloupotrebljavajući monopolski položaj maksimalizuju profit, a onda ga još i nenamenski koriste.

CLS očekuje od Komisije za zaštitu konkurencije da zaštiti beogradske potrošače i da se Beogradske elektrane primoraju da koriguju cenu usluga, kao i nadoknade štetu pričinjenu građanima od 2014. godine.

Podeli
Poslednje objave

Izdvajamo

Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.

    Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
    office@lokalnasamouprava.org

    Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
    Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!