• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org
22/06/2022

Jovanović Šapiću: Saobraćaj nije glavni uzrok aerozagađenja u Beogradu

Izjava novoizabranog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića RTS-u, u kojoj govori o načinu borbe protiv zagađenja vazduha u Beogradu, u neskladu je sa nalazima dostupnim u zvaničnim dokumentima Grada vezanim za kvalitet vazduha.

Naime, dok gospodin Šapić prepoznaje saobraćaj kao glavnog uzročnika povišenih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u Beogradu, „Plan kvaliteta vazduha za aglomeraciju Beograd“ usvojen juna 2021. godine, stavlja saobraćaj kao uzročnik zagađenja vazduha iza termoenergetskog sektora, individualnih ložišta i kotlarnica na mazut, a u rangu sa uticajem koji imaju tzv. lokalne delatnosti.

Takođe, nacionalna institucija zadužena za ocenu kvaliteta vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine, u svom poslednjem dokumentu na ovu temu, godišnjem „Izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2020. godinu“, na sličan način kvantifikuje udeo saobraćaja u ukupnom zagađenju vazduha.

Posebna ironija je u tome da je upravo zgrada gradske uprave u ulici Kraljice Marije jedan od glavnih zagađivača vazduha u centru grada.

Stiče se utisak da gospodin Šapić već na početku svog mandata pokušava da tretira sistemske probleme kroz improvizaciju, protivno nalazima institucija grada kojim upravlja, a oslanjajući se na sopstveno čulo vida – jer kako je sam izjavio: „vidi da se svako vozi sam u automobilu“.

Saobraćaj svakako jeste jedan od uzroka problema kvaliteta vazduha, ali nije među primarnim uzrocima. Možda ne bi bilo loše da neko stručno lice to gospodinu Šapiću što pre saopšti.

Podeli
Poslednje objave

Izdvajamo

Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.    Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
    office@lokalnasamouprava.org

    Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
    Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!