• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org

Naš tim

Od 2018. do avgusta 2020. bio je odbornik u Skupštini grada Beograda, a od marta 2019, i predsednik odborničke grupe Savez za Srbiju.

Radio je u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Srbije na razvoju pregovaračke platforme Srbije za pregovore o pridruživanju i kao konsultant Ministarstva finansija. Držao je predavanja na Univerzitetu u Beogradu i bio urednik naučnog magazina “European Integration Journal”.

Završio je specijalizovane postdiplomske kurseve École nationale d’administration i International Development Law Organization (IDLO), master studije na College of Europe i osnovne na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nikola Jovanović

Ivana Kostić

Poseduje višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru na poslovima administrativnog upravljanja udruženjima, kao i poslovima osmišljavanja, pripreme, pisanja, izveštavanja i uspešnog sprovođenja projekata finansiranih iz hrvatskih nacionalnih i EU fondova.

U sklopu izrade i implementacije projekata radi u okviru EU programa: Erasmus+Sport, IPA, ESF/Evropski socijalni fond, Europe for Citizens/Evropa za građane, Erasmus+: Mladi/Mobilnost u svrhu učenja (KA1), Erasmus+Support for Policy Reform (KA3), kao i u okviru programa EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Diplomirani inženjer saobraćaja

Dragomir Lukić

Karlo Polak

Završio je Matematičku gimaziju i Saobraćajni fakultet. Odsek za železnički saobraćaj i transport. U toku školovanja i nakon istog društveno je aktivan, i učestvovao je u radu čitavog niza udruženja građana a bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Udruženja ljubitelja železnice.

Autor je velikog broja novinskih članaka sa temom železničkog saobraćaja, planiranja grada i gradskog saobraćaja uopšte. Kolumnista je dnevnog lista „Danas“ gde objavljuje kolumnu „Metro-logija“ posvećenu saobraćaju u gradu.

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je na Odseku za hidrotehniku. Na istom fakultetu je i doktorirao. Od 1971. do 1996. godine radio je na Građevinskom fakultetu u Beogradu prošavši kroz sva zvanja od asistenta do redovnog profesora.

U dva mandata je obavljao dužnost prodekana fakulteta i dva puta je bio upravnik Instituta za hidrotehniku. Od 1996. godine do danas radi kao profesor na Imperial Koledžu u Londonu koji je sa univerzitetima u Oksfordu i Kembridžu jedan od tri vodeća univerziteta u UK, a u oblasti tehničkih nauka (inženjerstva) je među 10 najuglednijih univerziteta u svetu

Čedo Maksimović

Gradimir Stefanović

Saradnik za planiranje saobraćaja

Ekspert za bezbednost

Ljubinko Vlahović

Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
office@lokalnasamouprava.org

Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!