• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org
08/04/2021

Novi ekocid nad Zrenjaninom u najavi

Centar za lokalnu samoupravu ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu da je studija o proceni uticaja na životnu sredinu planirane fabrike guma „Ling Long“ u Zrenjaninu nepotpuna i nezadovoljavajuća.

Proizvodnja guma neminovno prouzrokuje skok u koncentraciji cink-oksida u vazduhu, te je negativan uticaj na životnu sredinu izvestan. U toku realizacije projekta dolaziće do emisije otpadnih gasova, a iz proizvodnih pogona očekuje se ispuštanje ksilena, kao i ugljovodonika bez metana, praškastih materija i neprijatnih mirisa.

U studiji o proceni rizika navodi se da se u sistem javne kanalizacije ispuštaju prečišćene otpadne vode zadovoljavajućeg kvaliteta, ali bez navođenja hemijskih supstanci koje će se nalaziti u njima.

U daljim fazama izgradnje objekata, u vazduhu će se povećati količina polutanata: ugljen monoksida, otrovnog gasa čije su mešavine sa vazduhom zapaljive; sumpor dioksida, kao i čađi.

Pored opterećanja životne sredine u Zrenjaninu, koji već godinama ima i problem sa pijaćom vodom, pogon fabrike guma Ling Long je planiran na samo 2 km udaljenosti od specijalnog rezervata prirode „Carska bara“, u kom se nalazi čak 207 zaštićenih vrsta ptica, te stoga sam odabir lokaliteta ukazuje na ekocid.

CLS zahteva od nadležnih organa da se studija o uticaju na životnu sredinu dopuni, jer ugrožavanje zdravlja ljudi, oranica i rezervata prirode nikome ne sme biti prihvatljivo.

Podeli
Poslednje objave

Izdvajamo

Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.

    Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
    office@lokalnasamouprava.org

    Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
    Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!