• Bulevar Mihajla Pupina 87 Beograd
  • 060/17-07-410
  • office@lokalnasamouprava.org
15/01/2021

Novih 27 miliona iz budžeta za spalionicu u Vinči

Centar za lokalnu samoupravu obaveštava javnost da je Grad Beograd potpisao ugovor za izradu softvera za spalionicu otpada u Vinči u iznosu od 27 miliona dinara (230.000 €), čime se nastavlja gomilanje troškova iz budžeta za ovaj projekat.

Ostaje nejasno zašto softver za spalionicu ne finansira koncesionar Suez, kome se Grad već obavezao na isplatu 38 miliona evra godišnje iz budžeta, plus varijabilni troškovi.

Prema preliminarnoj analizi CLS-a, za uslugu tretmana i odlaganja otpada Grad Beograd će u narednih 25 godina odvojiti za koncesionara 1.3 milijarde miliona evra, dok je u evropskim gradovima spaljivanje ili reciklaža otpada jedna od najisplativijih komunalnih delatnosti za lokalne samouprave.

Centar za lokalnu samoupravu ističe da je neophodno da, pre potpisa značajnih ugovora sa dugoročnim efektom, gradska uprava izradi procenu svih troškova i benefita, kako bi se pronašlo najbolje rešenje za građane – što u ovom postupku nije bio slučaj.

https://www2.slideshare.net/CLSCentarzalokalnusa/odluka-o-dodeli-ugovora-za-softver-spalionice-vina-241220
Podeli
Poslednje objave

Izdvajamo

Svojim potpisom dajete saglasnost da se Vaši podaci mogu koristiti u svrhu prikupljanja i obrade podataka i to radi dostavljanja obaveštenja i informacija o radu i akcijama Centra za lokalnu samoupravu. Možete svoju saglasnost povući u svako vreme u skladu sa zakonskim propisima.

    Prijavite nam probleme u vašem gradu ili opštini:
    office@lokalnasamouprava.org

    Osnovani smo da nadziremo, korigujemo i savetujemo lokalne samouprave u Srbiji.
    Ali nam je osnovna misija da budemo servis građana!